#15 Hur jag läser reklam…

Jag är skadad av mitt yrke.

Jag läser inte enbart in budskapet i skyltar, annonser, broschyrer, hemsidor etc. Det analyseras vilket teckensnitt som använts, hur det disponerats, färgval osv.

Har texten spärrats? Hur mycket? Varför? Hur har man kombinerat teckensnitten? Vilka färger har valts? Luftigt radavstånd? Ligger bokstäverna i linje? Centrerats rätt?

Är bilden köpt? Vilken bildbyrå? Vem är fotografen? Hur är uttrycket? Hur är ljussättningen? Vad har retuscherats? Har den rätt upplösning? Kunde den beskurits annorlunda?

Mycket viktiga frågor för en nörd.

#15.2014 #blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.