#2 Nischa bloggen

Det är bra att bestämma sig för vad man ska förmedla i sin blogg och i bloggutmaningen

Jag känner att jag har mycket att berätta och det är det svåra att bestämma vilka ämnen (kategorier) man ska ha.

  • Vad ska man nischa in sig i?
  • Hur personlig ska man vara?
  • Hur intressant är det för andra att älta om teckensnitt, logor, färgkoder, kodspråk osv?
  • Ska jag prata arbetsmarknadspolitik (vilket är min största energi och också ilska just nu)?
  • Hur många spår kan jag ha här?

Nåväl, jag lär köra lite blandat. Jag ska ändå försöka hålla det inom ramen vad som passar in här i min yreksrelaterade hemsida.

blogg100-logotype-300x256